LSS-rådet


LSS-rådet är ett forum för dialog mellan förtroendevalda politiker från omsorgsnämnden och representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun. Grundläggande syfte med rådet är att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Detta för att få ett brukarperspektiv till nämnden. LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden som rör LSS-gruppens vardag. Det kan till exempel handla om frågor inom daglig verksamhet eller kultur- och fritidsaktiviteter vid bostad med särskild service. LSS-rådet sammanträder fyra gånger per år och protokoll finns att läsa under möten och handlingar på den här sidan.

Läs mer om LSS-rådet samt senaste mötesprotokollen på kommunens hemsida:

Uppsala kommuns ikon

I LSS-rådet sitter representanter från flera av våra medlemsföreningar:

  • Annie Mattsson – Autism Uppsala län
  • Birgitta Anér – Autism Uppsala län
  • Catarina Bernet – FUB Uppsala Knivsta
  • Frigg Mignell – Neuro Uppsala – Knivsta med parasport
  • Jonas Wik – Autism Uppsala län
  • Magnus Lindén – FUB Uppsala Knivsta
  • Magnus Åberg – RBU Uppsala
  • Pia Ek – FUB Uppsala Knivsta