Uppsala Läns Dövas Förening

Vad är ULDF?

Vår förening består av teckenspråkiga personer i alla åldrar,  vi definierar målgruppen teckenspråkiga som döva, hörselskadade, personer med dövblindhet, hörande föräldrar till döva barn, döva med ytterligare funktionsnedsättningar och anhöriga. Det går bra att vara stödjande medlem för personer som vill stötta vår förening.

Svenskt teckenspråk jämställs enligt svensk språklag med de nationella minoritetsspråken och föreningen arbetar bl.a. för att stärka teckenspråkets ställning i kommunen och regionen.


Kort om föreningen

Uppsala Läns Dövas Förening bildades den 9 februari 1908, och har bedrivit föreningsverksamhet över 115 år i Uppsala.  Föreningen har en verksamhetslokal och kansli i Svartbäcken, besöksadress Repslagargatan 16 i Uppsala.

Föreningen arbetar med att ordna sociala teckenspråkiga aktiviteter,  intressepolitiska frågor på kommunal och regional nivå och kunskapsutveckling för att höja kompetensen om svenskt teckenspråk och vikten av att kommunen och andra offentliga aktörer har samhällservice på svenskt teckenspråk för att våra medlemmar ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen.

ULDFs logotyp

Kontakt: uldf@live.se


Klicka här för att komma vidare till Uppsala Läns Dövas Förenings hemsida

Facebook: https://www.facebook.com/ULDF1908/