Stroke Uppsala

Vad är stroke?

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

De flesta som får en stroke är över 65 år, men även yngre kan få det. Risken för stroke ökar om du till exempel har högt blodtryckförmaksflimmerhöga halter av blodfetter eller diabetes. Risken ökar också om du röker eller dricker mycket alkohol.

Läs mer om Stroke på 1177.se


Kort om föreningen

Vi är en mötesplats för strokedrabbade och anhöriga. Här kan du komma och utbyta tankar och erfarenheter om stroke.

Ni som är intresserade av vår förening är alltid välkomna att höra av er och få mer information om vår förening och vår verksamhet. Kontakta gärna ordförande Maria Norrman Erixson.

Vi skickar uppdaterade program varje termin med aktiviteter. Man kan även gå med i vår Facebook-grupp genom att kontakta vår kommunikatör Kerstin Angeldahl .

Våra aktiviteter bygger på våra medlemmars intressen och önskemål. Till exempel föreläsningar, uteaktiviteter och sociala aktiviteter.

Vill du bli medlem i vår lokala förening, Stroke Uppsala, kontakta Stokeförbundet:

Strokeförbundet
08-721 88 20
info@strokeforbundet.se

Kontakt: mnorrmanerixson@gmail.com


Klicka här för att komma vidare till Strokeförbundets hemsida