Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta

Vad är synnedsättning?

En synnedsättning kan finnas när du föds eller komma senare under livet. En del synnedsättningar kan behandlas men inte alla. Behandlingen du får beror på vad som orsakat synnedsättningen.

Den här texten handlar om synnedsättningar som beror på ögonsjukdomar, sjukdomar i kroppen och skador på ögat. Här kan du läsa om synfel som kan rättas till med linser eller glasögon.

En synnedsättning kan ge svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara att du har svårt att läsa text, bedöma avstånd eller förflytta dig.


Kort om föreningen

SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Vi har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadade medlemmar och medlemmar som är föräldrar till barn med synskador fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet.

Vi bevakar synskadades intressen.
Har medlemsträffar, resor och studiecirklar med olika teman.
Vi ger ut information på 4 olika media.

  • Storstil.
  • Punktskrift.
  • Tal (cd-skiva).
  • E-post.

Samarbetar med hela funktionshindersrörelsen i Uppsala och Knivsta kommuner.

SRFs logotyp

Kontakt: uppsala.knivsta@srf.nu
Telefon:
Pia-Maria 018-560921


Klicka här för att komma vidare till SRFs hemsida.

Facebook: https://www.facebook.com/srfuppsalaknivsta