Reumatikerföreningen i Uppsala – Knivsta

Vad är reumatism?

De reumatiska sjukdomarna drabbar i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan angripas.

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, det vill säga att en inflammation i kroppen driver sjukdomen, men det finns också reumatiska tillstånd där det inte går att upptäcka en inflammation. 

Tecken på inflammation är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Flera av de reumatiska sjukdomarna är så kallade autoimmuna. Det betyder att  kroppens immunförsvar angriper sig själv. Varför detta sker finns det ännu ingen bra förklaring till.


Kort om föreningen

Information saknas.

Reumatikerförenings logotyp

Kontakt: uppsala-knivsta@reumatiker.se


Klicka här för att komma vidare till reumatikerföreningens hemsida

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064646144222