RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar i Uppsala län

Vad är RBU?

Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla barn har rätt att mötas med kärlek och respekt. Och alla barn har rätt att få möjlighet till att utvecklas. Det kan tyckas vara en självklarhet men för barn med funktionsnedsättning är det inte alltid det.

Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Inte förrän det målet har uppnåtts kommer vi att känna oss nöjda.


Kort om föreningen

RBU Uppsala arbetar utifrån två huvudlinjer för att förbättra villkoren för familjer med rörelsehindrade barn och ungdomar:

  • Vi bedriver intressebevakning på kommunal- och länsnivå
  • Vi ordnar aktiviteter för våra rörelsehindrade barn- och ungdomar och deras familjer.

RBU Uppsala län grundades i mitten på 1950-talet och idag är vi omkring 500 medlemmar. Medlemmar är föräldrar, syskon och det rörelsehindrade barnet. Ibland är mor- och farföräldrar och andra släktingar också medlemmar.

Alla som vill är välkomna att bli medlemmar i föreningen. Som medlem i RBU Uppsala län får du möjlighet att träffa andra familjer i samma situation. Genom föreningen kan du få goda tips från andra föräldrar med rörelsehindrade barn och ungdomar, information och tillgång till våra föreningsaktiviteter.

RBUs logotyp

Kontakt: uppsala@rbu.se
Telefon:
0738404329


Klicka här för att komma vidare till RBUs hemsida

Facebook: https://www.facebook.com/rbu.uppsala/