Mag- och Tarmföreningen i Uppsala län

Vad är mag och tarmbesvär?

Information saknas.


Kort om föreningen

Mag- och tarmföreningen i Uppsala är en förening inom Mag- och tarmförbundet. Föreningen verkar för att personer med mag-tarmbesvär ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och stöd som behövs. Som medlem i föreningen får du möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap. Vi finns för varandra och ingen ska behöva känna sig ensam.

Magtarmförenings logotyp

Kontakt: Saknas


Klicka här för att komma vidare till Mag och tarmföreningens hemsida