Föreningen HjärtLung Uppsala

Vad är hjärt-, kärl eller lungsjukdom?

Information saknas


Kort om föreningen

HjärtLung är en patientorganisation som har kunskap, kraft och engagemang att ge dig som lever med hjärt-, kärl eller lungsjukdom ett längre och rikare liv.

HjärtLung är en demokratisk organisation där den enskilde medlemmen på olika sätt kan påverka sitt förbund och verksamheten. Tillsammans arbetar vi med påverkansarbete, hjärt-lungräddning, livsstil och för gemenskap

Det finns vägar tillbaka till ett både aktivt och innehållsrikt liv!
Vår förening bjuder in till olika aktiviteter såsom exempelvis , styrketräning, vattengymnastik, medlemsmöten, studiecirklar, föreläsningar, studiebesök och utfärder.

Vi arbetar med informationsspridning, opinionsbildning, hälsocoaching och utbildningar som t.ex. HjärtLung räddning.

Hjärtlungsföreningens logotyp

Kontakt: info@uppsala.hjart-lung.se
Telefon:
073 – 375 14 04


Klicka här för att komma vidare till HjärtLungs föreningens hemsida