DHR Upplandsavdelningen

Vad är DHR?

Bokstäverna står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Ord som beskriver vad DHR står för i en tid när vi varje dag får kämpa för våra mänskliga rättigheter. Delaktighet är inget vi får i gåva utan något vi ständigt måste arbeta för, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Genom att vara en handlingskraftig aktör visar vi på att vi inte nöjer oss med att enbart erkänna principen om alla människors lika värde, utan att vi arbetar för att förverkliga den. Vi vill förändra samhället.

Att uppnå rörelsefrihet är det långsiktiga målet för vårt arbete. Det vill säga att alla ska kunna ta sig fram och in överallt utan att begränsas av hinder i omgivningen. Att nå detta mål är en grundförutsättning för att ingen ska bli utestängd utan i stället kunna bidra till ett hållbart samhällsbygge baserat på mångfald.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt att kränka människovärdet hos en individ eller grupp. Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare, där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap. Det är utgångspunkten för allt vi gör.


Kort om föreningen

DHR Upplandsavdelningen innefattar: Uppsala,

Enköping, Håbo, Östhammar, Heby och Tierps kommuner
Huvudkontoret ligger i Enköping

DHRs logotyp

Kontakt: uppland@dhr.se
Telefon:
070-742 11 60
073-995 25 46


Klicka här för att komma vidare till DHRs hemsida.