RSMH Club Lindormen

Vad är Club Lindormen?

Information saknas.


Kort om föreningen

Club Lindormen RSMH har funnits sedan 1978 och föreningen bedriver träffpunktsverksamhet med stöd av både föreningsanställd och kommunalt avlönad personal. Club Lindormen RSMH bedriver rådgivande verksamhet i form av kamratstöd och enskilda samtal mellan medlemmarna. Medlemmar i Club Lindormen ges möjlighet att pröva schemalagt arbete eller sysselsättning med stöd från personalen,
vilket klubben benämner som “aktiv medlem” respektive “volontär”. En medlem kan tjänstgöra som “klubbvärd” som ansvarar för klubbhusets öppethållande när ingen avlönad personal jobbar.

Club lindormens logotyp

Kontakt: lindormen@telia.com


Klicka här för att komma vidare till Lindormens facebooksida.