Bröstcancerföreningen Uppsala län

Vad är bröstcancer?

Bröstcancer innebär att det har uppstått en cancertumör i ett bröst. Det finns olika typer av bröstcancer. Det vanligaste är att man blir av med sjukdomen efter behandling om bröstcancern upptäcks tidigt. Om det inte går att bli av med cancern, finns behandling som kan göra att det går att leva ett bra liv länge med sjukdomen.

Läs mer om Bröstcancer på 1177.se.


Kort om föreningen

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län. Vår uppgift är att sprida kunskap och hopp. 

Vi är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer, samt för deras anhöriga och närstående.

Vi vill att alla som drabbas av bröstcancer ska ha någon att vända sig till, oavsett livssituation.

Vi gör insatser för att upplysa allmänheten om bröstcancer och arbetar för att vården kring bröstcancer ständigt ska förbättras.

Bröstcancerförbundets logotyp

Kontakt: uppsala@brostcancerforbundet.se


Klicka här för att komma vidare till Bröstcancerföreningens hemsida.

Facebook: https://www.facebook.com/bcfuppsala
Instagram: https://instagram.com/brostcancerforeningenuppsala?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==