Autism Uppsala län

Vad är autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra.

Autism förekommer på alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga. Det finns stora skillnader mellan individer med autism. Dels är det skillnad på andra personliga egenskaper, men det kan också vara olika hur autism visar sig. Därför brukar autism beskrivas som ett spektrum, med många olika nyanser.

Läs mer om Autism på 1177.se


Kort om föreningen

Föreningens ledord är: Kunskap, Påverkan och Anpassning

Vi sprider kunskap om autism, vi påverkar politiker, beslutsfattare och tjänstepersonal och vi erbjuder medlemmarna anpassade aktiviteter.

Autism uppsala läns logotyp

Kontakt: uppsala@autism.se
Telefon: 
073 4333231


Klicka här för att komma vidare till Autism Uppsala läns hemsida