Årsmötet 2024

Årsmötet 2024

Funktionsrätt Uppsala kommun arrangerade vårens årsmöte tidigt i maj, och efter ett kort och koncist möte valdes en fullskalig styrelse för kommande år. Funktionsrätts styrelses konstellation förblir i princip oförändrad med tillskott av en ny ersättare. Årsmötet presenterade även verksamhetsberättelse och revision för föregående året. 

Temadag: Skola

Temadag: Skola

Tematräffarna är ett tillfälle för funktionsrättsföreningarna att samlas och prata om ämnen som berör oss alla på olika sätt. Den senaste träffen handlade om skola och ett flertal föreningar var representerade. Tillsammans diskuterade vi olika aspekter av skolan och såg vad vi funktionsrättsföreningar hade som gemensamma frågor, och lärde oss om vad andra föreningar har för behov och tankar.

Uppdatering om LÖK
|

Uppdatering om LÖK

I samband med att den lokala överenskommelsen för samverkan mellan Uppsala kommun och civilsamhällets föreningar, även känd som LÖK, tog slut vid årsskiftet har en dedikerad representationsgrupp från civilsamhället arbetat tillsammans med kommunledningskontoret för att ta fram ett ersättande dokument. I den här represntationsgruppen sitter Funktionsrätt Uppsala och har arbetet med att säkra fortsatt bra samarbete mellan Uppsala kommun och funktionsrättsföreningarna i Uppsala.