Möte om grundskolan med UBN och UBF
|

Möte om grundskolan med UBN och UBF

”Det är en resursfråga”, svarar UBF (utbildningsförvaltningen) när Dyslexiförbundet frågar varför man inte utreder dyslexi hos elever för tidigast i årskurs 5. Det svaret genomsyrade hela mötet då funktionsrättsrörelsen i Uppsala, utbildningsförvaltningen, och UBN (utbildningsnämnden) träffades för att diskutera grundskolan i Uppsala. 

Gratis färdtjänst i sommar!
|

Gratis färdtjänst i sommar!

Efter Gatu- och samhällsmiljönämndens senaste möte den 14:e februari är det nu klart att även ungdomar (upp till 20år) med färdtjänst får gratis resor i Uppsala kommun under sommarlovet. Efter att regionen tagit beslut gällande kollektivtrafiken, så har vi hoppats på att Uppsala kommun skulle följa deras spår, vilket de nu har.

Uppdatering om LÖK
|

Uppdatering om LÖK

I samband med att den lokala överenskommelsen för samverkan mellan Uppsala kommun och civilsamhällets föreningar, även känd som LÖK, tog slut vid årsskiftet har en dedikerad representationsgrupp från civilsamhället arbetat tillsammans med kommunledningskontoret för att ta fram ett ersättande dokument. I den här represntationsgruppen sitter Funktionsrätt Uppsala och har arbetet med att säkra fortsatt bra samarbete mellan Uppsala kommun och funktionsrättsföreningarna i Uppsala. 

Uppdatering kring programmet för full delaktighet
|

Uppdatering kring programmet för full delaktighet

Redan 2016 antogs programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. För närvarande fortsätter arbetat med att utforma en handlingsplan för hur visionsdokumentet ska integreras inom kommunen och deras verksamhet. Karin Eduards, välfärdutvecklare på Uppsala kommun, leder arbeta med att forma en ny handlingsplan tillsammans med Funktionsrätt. 

Gratis kollektivtrafik gäller inte för alla!
|

Gratis kollektivtrafik gäller inte för alla!

Region Uppsala har beslutat om att ge sina ungdomar(under 20 år) gratis kollektivtrafik under sommarlovet. Kollektivtrafiken och tillgång att kunna ta sig iväg på saker är lika viktiga för alla oavsett funktion. Samtidigt som Funktionsrätt är positivt inställda till initiativet vill vi försäkra oss om att det här beslutet ska gälla alla ungdomar. Region Stockholm tog ett liknande beslut om att ungdomar ska få resa gratis med SL under sommarlovet, och de inkluderade även de ungdomar som har behov av färdtjänst. Vi hoppas att Uppsala kommun, som är ansvariga för färdtjänsten, följer det goda exemplet. 

Möte kring förskolan
|

Möte kring förskolan

Ett nytt rutindokument för samverkan som rör barn med funktionsnedsättningar arbetas fram i HSVO, en samverkansorganisation mellan Region Uppsala och kommunerna i länet. Representanter från Funktionsrätt, habiliteringen och förskolan samlads under måndagen för att gemensamt gå igenom styrdokumentet. Närvårdsstrateger, anställda av Uppsala kommun och Region Uppsala, har tagit fram ett utkast till ett VIS-dokument (Vård i samverkan).