Hitta och jämför skolor i Uppsala

Hitta och jämför skolor i Uppsala

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har tagit fram en ny tjänst, “Hitta och jämför”, som används för att lättare kunna jämföra skolor mot varandra. I Uppsala finns det idag 200 förskolor, 80 grundskolor och 30 gymnasieskolor att välja mellan. I syfte att förbättra den tjänsten har bland annat Funktionsrätt blivit kontaktade för att lämna synpunkter på vilken information som behöver finnas tillgänglig.

KHOSS-uppdraget

KHOSS-uppdraget

På senaste tiden har Sverige börjat förbereda för höjd beredskap i samhället och med uppdrag från regeringen har Länsstyrelsen påbörjat KHOSS-uppdraget, som står för Kommunal Hälso- och Sjukvård och Social beredskap. Funktionsrätt har blivit kontaktade i det arbetet och tillsammans jobbar vi för allas säkerhet vid en krissituation. 

Temadag: Skola

Temadag: Skola

Tematräffarna är ett tillfälle för funktionsrättsföreningarna att samlas och prata om ämnen som berör oss alla på olika sätt. Den senaste träffen handlade om skola och ett flertal föreningar var representerade. Tillsammans diskuterade vi olika aspekter av skolan och såg vad vi funktionsrättsföreningar hade som gemensamma frågor, och lärde oss om vad andra föreningar har för behov och tankar.

Vad är uppdrag 8?
|

Vad är uppdrag 8?

I Uppsala kommuns mål och budget 2024 finns det fyra fokusmål, som i sin tur är indelade i flera uppdrag som kommunen ska jobba med under året. Ett av de uppdragen är uppdrag 8 vars mål är att åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Flera nämnder från Uppsala kommun arbetar tillsammans med Funktionsrätt, Barnombudet och PRO (Pensionärernas riksorganisation) för att nå konkreta insatser och förändringar för att främja målbilden Effektiv och nära vård 2030.

Funktionsrättsrådet 7 mars
|

Funktionsrättsrådet 7 mars

I senaste Funktionsrättsrådet lyftes problematik med bland annat färdtjänsten som verkar ny för politiken, trots att problemen har funnits under en lång period. Funktionsrättsrådet samlar representanter från flera nämnder i Uppsala kommun tillsammans med representanter från patient- och funktionsnedsättningsföreningarna. Mötets tema var ”Ett liv i rörelse: förflyttning” och fokuserade på hur man tar sig från punkt A till punkt B. 

Slutreplik om bussbiljetter

Slutreplik om bussbiljetter

I samband med prisförändringen för kollektivtrafiken i Uppsala skrev Funktionsrätt en debattartikel (UNT 1/2) tillsammans med Jag gör politik, och mottog en replik (UNT 10/2) från dåvarande ordförande, Cecilia Linder, för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. UNT vill inte publicera vår slutreplik, då det gått för lång tid sen senaste repliken. Vi har därför valt att publicera vår slutreplik här istället.

Uppdatering kring rehab-bassänger
|

Uppdatering kring rehab-bassänger

Planerna för den nya badanläggningen i Gränby fortsätter och funktionsrättsrörelsen är fortsatt involverad för att säkra tillgången av rehab-bassäng i Uppsala. I nuläget finns det planera om en träningsbassäng som nästan, men inte riktigt, når upp till kraven funktionsrättsrörelsen påtalar. Här följer en sammanfattning av dagsläget.