Funktionsrätt granskar: Uppsala Summer Zone

Funktionsrätt granskar: Uppsala Summer Zone

Uppsala kommun har sen fyra år tillbaka initierat ”Uppsala Summer Zone”, vilket är ett gratis aktivitetsområde där folk av alla åldrar kan komma och testa på olika fysiska aktiviteter, även om det främst riktar sig till barn och ungdomar. Funktionsrätt Uppsala är på plats och kollar på tillgängligheten, och hur möjligheten för personer med funktionsnedsättningar ser ut.

Funktionsprogram för korttidsvård
|

Funktionsprogram för korttidsvård

Korttidsvård spelar en avgörande roll för personer som tillfälligt behöver vård dygnet runt. Uppsala kommun har utvecklat ett funktionsprogram för att säkerställa att dessa enheter uppfyller höga funktionalitet. Programmet inkluderar anvisningar om allt från utformning av utrymmen till hygienstandarder och säkerhetsåtgärder. Detta initiativ har nu granskats av Funktionsrätt Uppsala, som har lämnat sina synpunkter på det omfattande förslaget.

Remiss för handlingsplanen för programmet om full delaktighet
|

Remiss för handlingsplanen för programmet om full delaktighet

Efter ett långt arbete med handlingsplanen, för programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, börjar det nu närma sig sitt slut. Kommunstyrelsen beslöt den 29 maj att skicka vidare nuvarande version för remiss till berörda nämnden, bolagsstyrelser och funktionedsättnings- och patientföreningar.  

Policy för samverkan med aktörer i civilsamhället

Policy för samverkan med aktörer i civilsamhället

Uppsala kommun fortsätter arbetet med att revidera, den tidigare lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och civilsamhället, till ett styrande policydokument. Under 10 och 11 juni anordnades ett dialogmöte med civilsamhället för att samla in åsikter och tankar om det senaste utkastet till senaste policydokument. 

Tillgängligheten kring folkomröstningen
|

Tillgängligheten kring folkomröstningen

Det är endast två dagar kvar till EU-valet och folkomröstningen i Uppsala och här i Uppsala diskuteras folkomröstningen bland många invånare. Trots att det sammanfaller med EU-valet så har Uppsala kommun inte kunnat erbjuda ett lika tillgängligt val, som det på nationell nivå. Folkomröstningen saknar stöd för att vissa personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med och delta demokratiskt.

Temadag: Färdtjänst och kollektivtrafik

Temadag: Färdtjänst och kollektivtrafik

Senaste tematräffen för funktionsrättsföreningarna i Uppsala handlade om färdtjänst och kollektivtrafik. Tillsammans träffades fler föreningar och diskuterade (främst) färdtjänsten och vad som fungerade bra och mindre bra inom Uppsala kommun. Tillsammans ser vi många utmaningar som flera målgrupper står inför. Det blev tydligt att funktionsrättsrörelsen behöver involvera sig för att färdtjänsten ska fortsätta på ett fungerande sätt. 

Årsmötet 2024

Årsmötet 2024

Funktionsrätt Uppsala kommun arrangerade vårens årsmöte tidigt i maj, och efter ett kort och koncist möte valdes en fullskalig styrelse för kommande år. Funktionsrätts styrelses konstellation förblir i princip oförändrad med tillskott av en ny ersättare. Årsmötet presenterade även verksamhetsberättelse och revision för föregående året. 

Vad är LSS-boenden?

Vad är LSS-boenden?

LSS-boende är en service som kommunen tillhandahåller vissa personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd i sitt vardagsliv. På LSS-boenden finns det personal som hjälper till med allt från vardagliga sysslor till stöd för att delta i samhällslivet. Syftet med LSS-boenden är att skapa en trygg och inkluderande miljö där personer med funktionsnedsättningar kan bo och leva ett så självständigt liv som möjligt, samtidigt som de får det stöd de behöver för att klara av vardagen.