shallow focus photography of red apples

Hitta och jämför skolor i Uppsala

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun har tagit fram en ny tjänst, “Hitta och jämför”, som används för att lättare kunna jämföra skolor mot varandra. I Uppsala finns det idag 200 förskolor, 80 grundskolor och 30 gymnasieskolor att välja mellan. I syfte att förbättra den tjänsten har bland annat Funktionsrätt blivit kontaktade för att lämna synpunkter på vilken information som behöver finnas tillgänglig.

Tjänsten “Hitta och jämför” har idag väldigt grundläggande information om skolorna. Man kan bland annat se antal lärare och elever. Tjänsten är både till för elever men även vårdnadshavare för att få en lätt överblick och kunna göra välgrundade och medvetna val.

För elever med funktionsnedsättningar blir vissa frågor mer relevanta. Bland annat information om elevhälsa, och vilken tillgång det finns av till exempel specialpedagoger eller logopeder. Tillgång till mindre grupprum och även lunchrum kan vara viktigt för vissa elevers tillgänglighet. För elever som är intryckkänsliga kan det behövas fler mindre ingångar, snarare än en stor entré. Något som lätt förbises utan ett tillgänglighetsperspektiv som funktionsrättsrörelsen försöker lyfta.

Uppsala kommun träffar flera intresseorganisationer i Uppsala med olika expertis gällande skola och elever. Tjänsten ”hitta och jämför” planeras att bli uppdaterad under hösten 2024. Tills dess finns det en enklare version av tjänsten tillgänglig redan nu på Uppsala kommuns hemsida. Ni hittar dem nedan:

Förskola och pedagogisk omsorg

Grundskola

Anpassad grundskola

Gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola