people on conference table looking at talking woman
|

LSS rådet februari 2024

LSS-rådet träffas fyra gånger per år och diskuterar frågor kopplat till LSS-brukare i Uppsala kommun. I LSS-rådet sitter ett flertal representanter från Funktionsrättsföreningar, samt kommunalpolitiker. Rådet skriver i sin tur rekommendationer till omsorgsnämnden som beslutar om många viktiga insatser för brukare i Uppsala.

Senaste LSS-rådet diskuterade bland annat en ny nationell satsning, Yrkesresan, som avser att öka kompetensen hos medarbetare inom LSS. Det har tidigare funnits en intern läroplattform, som potentiellt kan ersättas med Yrkesresan. Satsningen sker tillsammans med socialstyrelsen och är riktad till alla medarbetare inom LSS. Det finns en bas-, fördjupning- och spetsnivå som riktar sig olika beroende på tidigare yrkeserfarenhet. Yrkesresan är kompletterade till grundutbildningen och gäller nationellt.

Under rådsmötet redogörs verksamhetsplanen för Omsorgsnämnden och ger förtroendevalda och föreningsrepresentanter möjlighet att kommentera på uppföljningen av nuvarande dokument. Nuvarande verksamhetsplan avser att Omsorgsnämnden ska utföra 18 uppdrag, som ska förverkligas genom 51 åtgärder. Omsorgsnämndens verksamhetsplan och budget för 2024-2026 finnas att läsa på kommunens hemsida här.

LSS-rådet är också en kanal för Funktionsrätt att dela med sig av information om vår verksamhet. Bland annat informerar Funktionsrätt om arbetet som pågår med bassänger i Gränby och att det kommer under en period, mellan att Fyrishov stängs och Gränby öppnar, då det helt kommer saknas varmvattenbassäng inom Uppsala kommun. Fullständiga minnesanteckningar av mötet kommer publiceras på Uppsala kommuns hemsida inom kort. Där kan man läsa mer av vad som togs upp under mötet. Nästa LSS-råd sammanträder i maj.