person swimming on an olympic pool
|

Uppdatering kring rehab-bassänger

Planerna för den nya badanläggningen i Gränby fortsätter och funktionsrättsrörelsen är fortsatt involverad för att säkra tillgången av rehab-bassäng i Uppsala. I nuläget finns det planera om en träningsbassäng som nästan, men inte riktigt, når upp till kraven funktionsrättsrörelsen påtalar. Här följer en sammanfattning av dagsläget. 

I Uppsala har vi sett fler och fler rehab-bassänger stänga ner och i dagsläget finns endast en som drivs i kommunal regi, och ligger i Fyrishov. Fyrishov kommer att riva 50m bassängen (dvs simbassängen och inte äventyrsbadet). I dagsläget ligger rehab-bassängen avskild från 50m bassängen men man vet inte om den kommer rivas samtidigt som man river 50m bassängen. Det kan finnas andra rehab-bassänger i Uppsala som är privatägda och många föreningar har inte möjlighet att nyttja dem pga kostnadsskäl. 

Region Uppsala har tidigare haft egna rehab-bassänger, men som varit tvungna att stänga av olika anledningar. En sån bassäng som stängt ner är den som fanns på barn- och ungdomshabiliteringen. Det är på grund av säkerhetsskäl (det saknas nödutgång) samt kostnadsskäl, säger fd arbetsterapeut på barn- och ungdomshabiliteringen, Lena-Karin Malmquist. Enligt henne är det ett misslyckande från Regionens sida att man inte vidtagit åtgärder för att kunna öppna rehab-bassängen igen. 

”Bassängen var bra på många sett. Dels kunde man som arbetsterapeut att se barnen utföra saker som att byta kläder, eller testa bildstöd i samband med bassängträning. Vattenträning är också en väldigt lämplig aktivitet för de som till exempel är muskelsvaga. Många patienter kan ha behov av avgränsade miljöer, bland annat på grund av smittorisk.”

Lena-Karin Malmquist, fd Arbetsterapeut 

Nu när de ska bygga en badanläggning i Gränby har funktionsrättsrörelsen tillsammans drivit frågan om att inkludera en rehab-bassäng. I dagsläget ser det ut som det planeras att bygga en ”träningsbassäng”. Denna träningsbassäng är delvis anpassad efter de behoven som vi efterfrågar, men saknar vissa aspekter också. Den är planerat att vara mindre, samt endast nå en temperatur av 34 grader. Vi hade efterfrågat en lite större bassäng och temperaturer upp till 36 grader för att uppnå önskad terapeutisk och habiliterande effekt. Vi önskar även möjlighet att avskärma bassängen från de andra, t ex för att minska distraktionsmoment för den som är intryckskänslig. 

Funktionsrätt fortsätter övervaka utvecklandet av potentiella rehab-bassänger i Uppsala och hoppas att det ska leda till ökad tillgång för dem som behöver det.