shallow focus photography of pencils on desk rack
|

Inget val för anpassad skola

I samband med att Eriksbergskolan ska rivas flyttar den anpassad skolan (tidigare kallad särskola) för högstadiet till nya moduler i Gottsunda. I och med den här flytten har Funktionsrätt uppmärksammat bristen på valmöjligheter när det kommer till anpassad skola för högstadieelever. 

– Just nu tittar grundskolan tillsammans med fastighetsavdelningen på hur organisationen för anpassad grundskola ska se ut framåt och även behov av lokaler för skolor, säger Karen Natvig som är verksamhetsområdeschef för kommunal grundskola i Uppsala. Önskan om att kunna ha en högstadieskola i ytterligare del av Uppsala finns med här. Precis som i grundskolan, är det ett komplext arbete att kunna erbjuda skolplatser utan att samtidigt stå med i princip tomma skolor vissa år. 

Idag finns det tre kommunala skolor som erbjuder anpassad skola: Eriksbergskolan (som ska rivas), Brantingskolan och Årstaskolan. I dagsläget har Brantingskolan slut på platser och det samma gäller Årstaskolan som inte heller tar emot fler elever. Om man är i behov av anpassad högstadieskola kommer det endast finnas ett alternativt, vilket blir i Gottsunda. Att placera den enda tillgängliga anpassade grundskola i utkanten av staden medför inte endast logistiska problem men tar även bort chansen till valmöjlighet. Många elever med funktionsnedsättning upplever mobbing och trakasserier och har man inte möjlighet att byta skola kommer de utsatta eleverna inte klara sig. 

Funktionsrätt har även varit i kontakt med Eva Christiernin, Ordförande för utbildningsnämnden i Uppsala kommun, som bekräftar att det finns ett pågående arbete för att hitta fler lokaler som går att använda som anpassad grundskola.