group of people sitting beside rectangular wooden table with laptops
|

Inbjudan till LÖK-konferens

LÖK, Lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv, som har funnits i Uppsala sedan 2018 kommer upphöra i slutet av 2023. För att fira det samarbetet som funnits dessa år håller Uppsala kommun en konferens där man lyfter goda exempel från föregående år och bjuder in till att flera skriver under LÖK:en som lägger grund för nästkommande överenskommelse.

Var? – Uppsala konsert & kongress (UKK)

När? – 25 september 17:00 – 20:00

Hur? – Anmälan senast 1 september. Anmäl dig här

LÖK:en har varit en framgångsrik upphandling som frodat samverkan inom föreningslivet och kommunen. Bland de föreningar som redan är anslutna har det bildats en dialoggrupp där man tillsammans arbetar med att följa och främja överenskommelsens principer och åtaganden. Funktionsrätt Uppsala var med när den första överenskommelsen togs fram 2013 och har sedan dess haft en aktiv roll även i LÖK:ens representations grupp, en arbetsgrupp liknande en styrelse, där idag ombudsman Michael Jestin sitter med.

För Funktionsrätt har LÖK:en varit ett viktigt dokument som hjälpt oss att förtydliga vilka förhållningsregler vi har gentemot kommunen samt hur vi ska samverka med varandra. Vi lutar oss mot LÖK-dokumentet främst i vårt arbete med IOP och offentliga upphandlingar, men det är även något att luta sig mot för att få till goda dialoger.

Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala

En ny lokal överenskommelse är redan på väg att utformas och alla föreningar i Uppsala bjuds in att vara en del av den. Funktionsrätt Uppsala uppmanar samtliga av våra medlemsföreningar att delta under konferensen och lära sig mer om överenskommelsen, samt potentiellt skriva under den. I nuläget är det fler än 100 föreningar som redan skrivit under. En komplett lista av alla föreningar, samt mer information om konferensen hittar ni här: