Rådet för mänskliga rättigheter

Funktionsrätt Sverige hade nominerat Anna Quarnström och Therese Wappsell till rådet för mänskliga rättigheter. Båda är nu invalda och sitter med i rådet. Funktionsrätt Uppsala vill gratulera båda och ge lite extra grattis till Therese eftersom hon är verksam inom FUB här i Uppsala.

Såhär skriver Funktionsrätt Sverige om Therese:

”Therese Wappsell har egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och är förtroendevald ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse och engagerad i Ung i FUB sedan flera år. Therese är dessutom projektledare i Allmänna arvfondsprojektet Relationer som funkar. Therese är samhällsengagerad, van föreläsare och har kompetens i teori och praktik inom mänskliga rättigheter med fokus på funktionsrätt.” 

Therese själv säger att det är en stor ära att dels bli nominerad men även valt till MR-rådet. Hon hoppas kunna bidra med egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, genom både livserfarenhet och kunskap. Hon brinner för rätten till tillgänglig information och ser fram emot att samarbeta med de andra i rådet.

Jag hoppas att jag kan göra stor nytta med min kompetens och kunskap. Och framförallt lyfta hur vardagen och livet kan funka för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Therese Wappsell