|

Uppföljning av ”Minst fyra deltagare per daglig verksamhet”

Funktionsrätt skrev tidigare en artikel angående potentiella förändringar i belastningskapasiteten för dagliga verksamheter i Uppsala kommun. Funktionsrätt har sedan dess talat med Asal Gohari, ordförande för omsorgsnämnden, och hon menar på att det inte kommer påverka de med individuella insatser, utan snarare är en riktlinje för nuvarande och kommande aktörer.

Asal förklarar att begränsningen av minst fyra deltagare per daglig verksamhet/aktör handlar om att de behöver ha möjlighet att erbjuda minst fyra platser inom sin verksamhet. Om en person har behov av enskild verksamhet så kan aktören anpassa efter det behovet, men behöver även kunna erbjuda minst 3 personer till inom sin verksamhet, även om dem i praktiken inte har sysselsättning tillsammans. Anledningen till denna förändrar är främst för att nya aktörer inte ska kunna starta verksamhet lämpade för färre än 3 person, utan behöver erbjuda ett bredare utbud.

I dagsläget finns det flera olika aktörer i Uppsala, och ungefär 1000 person som har daglig verksamhet i Uppsala kommun. Av dessa aktörer är det endast en av dem som skulle påverkas av denna ändring, men Asal försäkringar funktionsrätt om att det ska kunna lösas i det enskilda fallet, samt om liknande situationer uppstår framöver.

Funktionsrätt har även sett att den nya förändring skulle möjliggöra dagliga verksamheter att stänga under en längre tid på sommaren. Asal ställer sig mer skeptisk till denna förändring och anser det är något man kommer behöva utvärdera efter sommaren 2023. Asal har däremot fått tecken av många brukare som vill ha motsvarande semester från sin dagliga verksamhet under sommarmånaderna, men ser även problematiken för de som är fortsatt beroende av kontinuerlig verksamhet hela året runt. Det kan bli så att den här delen av förändring av daglig verksamhet justeras eller stryks hela efter utvärdering.

Läs föregående artikel här: