Business newspaper article

Uppsala kommuns funktionsrättsråd kan inte hållas i fullmäktigesalen, inte tillgängligt för personer med funktionsnedsättning

– Det blev en smått ironisk händelse när jag skulle in i fullmäktigesalen, säger ledamot i rådet Hans Richter. En backspegel på min elrullstol gick sönder och ändå kom jag inte in.

Funktionsrättsrådet hålls fyra gånger om året och är ett officiellt forum där 10 politiker från åtta olika nämnder kan diskutera funktionsrättsfrågor tillsammans med lika många representanter från Uppsalas funktionsrättsföreningar. Efter att rådet hållits digitalt i två år var det dags att ses på plats igen och då i nya stadshuset.

Ett problem med fullmäktigesalen är att det är trångt och svårt att ta sig. För synskadade blir det en stor utmaning och sitter man i rullstol går det inte att komma in genom entréplan utan man måste in bakom spärrarna.

Vi fick åka in bakom spärrarna, upp och runt när vi skulle testa. Problemet blev sedan att hissen inne i salen inte fungerar, vilket den tydligen inte gjort sedan öppnandet, och vi fick tillkalla en tekniker som kunde köra den upp och ner. Dålig svängradie runt hissen gjorde sedan att backspegeln fastnade och att det inte gick att komma vidare in i salen.

Hans Richter

Även hörselslingan i salen har brister. Den fungerar endast på vissa platser i rummet, inte på åhörarplats, och tar inte alls upp ljud från mötesutrustningen. Funktionsrätt har även fått besked om personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning eller autism som klivit klämda i spärrarna när de ska träffa vård- och omsorgsförvaltningen.

– Jag hade varit i fullmäktigesalen tidigare och hade på känn att det fanns flera brister. Därför valde vi tillsammans med rådets arbetsutskott att ta dit Hans för en testkörning, kommenterar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Tråkigt nog så blir det ofta så här när vi inte får vara med och kommentera lokalerna innan de står klara. Man tar ofta in “tillgänglighetskonsulenter” i byggfasen men problemet är att dom endast ser till lagkraven och ibland ser vi att det sedan i praktiken ändå är oanvändbart. Nu står vi med en fullmäktigesal som inte är användbar för personer med funktionsnedsättning.

Även UNT uppmärksammade otillgängligheten till fullmäktigesalen. Till dem säger Carl Ljunggren, fastighetsdirektör på Uppsala kommun, att man haft sakkunniga experter för att kvalitetssäkra tillgängligheten i hela Stadshuset i samband med ombyggnaden. Att man inte ens kommer in i salen var dock ny information för Carl Ljunggren, säger han till UNT i början av oktober, trots att Hans Richters ”testkörning” gjordes redan innan sommaren.

Läs UNT:s artikel här: https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/personer-med-funktionsnedsattningar-skulle-ha-mote-i-nya-fullmaktigesalen-kom-inte-in-med-rullstolen/j85k10qj