macro photography of silver and black studio microphone condenser
|

Funktionsrätt pratar tillgängliga badplatser i P4

Antalet “tillgängliga badplatser har ökat i Uppsala dom senaste åren. Endast stämpeln “tillgänglighetsanpassad badplats” lämnar dock individen med många frågor. Vad innebär det i praktiken? I veckan kunde vi höra om MS-sjuka Kristina berätta om ramper för rullstolar som inte går att använda, i P4 Uppland.

Klicka här för att höra inslaget om Kristina.

Under rubriken “tillgänglighet”, på Uppsala kommuns webbsida om badplatser, skriver man att “toaletterna på våra badplatser är i de flesta fall tillgängliga för dig med rullstol. Det finns tillgänglighetsanpassade badramper vid Fjällnora, Storvad och Wik. Lyssnaängen har en badrullstol som besökare kan låna.”

Ett problem som personer med funktionsnedsättning ofta får erfara är att platser som fått stämpeln “tillgängliga” inte faktiskt är det i praktiken. I inslaget om Kristina berättar hon om att rampen som ska leda en ner i vattnet fortfarande har 60 cm kvar ner till bottnen där den slutar, och alltså inte går att använda för att komma ut i vattnet med rullstol.

– Det behövs en kontinuerligt dialog med oss i funktionsrättsrörelsen för att “tillgänglighet” faktiskt ska uppnås i praktiken, menar Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Ett problem är även att det inte är tydligt vad “tillgänglighetsanpassat” faktiskt innebär. Är det ramper för rörelsehindrade man menar, ledstråk för synskadade, anpassad ljudmiljö för hörselskadade, allergenfritt för allergiker, intryckbegränsat för personer med autismspektrumtillstånd eller något annat?

21:05 in i detta avsnitt av Förmiddag i P4 kan du höra hela inslaget där Michael Jestin pratar om hur Funktionsrätt ser till tillgängligheten vid Uppsalas badplatser. https://sverigesradio.se/avsnitt/1974838