|

Finn Hedman i kommunfilm: “det är viktigt att kommunen jobbar med oss i frågor som rör funktionsrätt”

I och med Uppsala kommuns pågående arbete med Program för full delaktighet har programmet fått en egen webbplats. Till arbetet har man nu även lanserat en film där Funktionsrätts styrelseledamot Finn Hedman och tidigare ledamot Maria Mignell finns med och diskuterar delaktighet.

elaktighetsprogrammets arbete blir mer omfattande, säger Funktionsrätts ombudsman Michael Jestin. Det som ligger i arbetet framöver är att revidera programmets handlingsplan, där jag sitter med som representant för Funktionsrätt i kommunens arbetsgrupp.

Läs mer om Funktionsrätts arbete med programmet här:
https://www.funktionsrattuppsala.se/2139-2/

Hitta hela förstudien (Implementering av Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning) här:
https://www.uppsala.se/contentassets/a9be23598d58400ea3cf4b3c10d33d61/11-osnimplementering-programmet-full-delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning.pdf