white and multicolored beach ball
|

Nya badanläggningar planeras utan rehab-bad

En utredning föreslår till Uppsalas kommunstyrelse att lägga ner Fyrishov och istället bygga nya badanläggningar. Funktionsrättsrörelsen har sett en rehab-bassäng efter den andra stänga ner och har länge hoppats på nya badanläggningar. Enligt utredningen har man dock valt “att inte inkludera frågan gällande rehab-anläggning”.

Man blir otroligt besviken när man får den här typen av nyheter. Fyrishovs bassäng är idag den enda bassängen som våra föreningar kan hyra i Uppsala. Bassängträning är avgörande för många personer med funktionsnedsättningars hälsa och man kör över dom om man väljer att gå vidare med att bygga bassänganläggningar utan rehab-bad.

Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala

I utredningen skriver man att anledningen till att man inte inkluderar frågan om rehab-bassäng är att det finns ekonomisk osäkerhet kopplat till de avtal som tecknas med Regionen för att betala för nyttjandet av anläggningen för rehab. Vidare skriver man att om kommunens beslutsfattare anser att en rehab-funktion ska inkluderas i en av anläggningarna som planeras byggas behöver rekommendationerna omarbetas.

– Det måste byggas fler rehab-bassänger i Uppsala och att man använder den ekonomiska osäkerheten i relation till regionen som argument för att inte utreda frågan är inte acceptabelt, fortsätter Michael Jestin. Vi kommer trycka på kommunstyrelsen så man går vidare med ett beslut som innefattar rehab-bassänger också.