man driving vehicle with GPS system turned on

Hur kan du ta dig runt i Uppsala? – Resor på agendan för Funktionsrättsrådet

Möjligheten att ta sig runt i ett område och resa dit man vill är helt avgörande för delaktighet i och tillgänglighet till samhället man lever i. ”Resor” i alla dess former (möjligheten att gå, cykla, åka bil, åka kollektivtrafik, åka särskild kollektivtrafik, färdtjänst, m.m.) står på agendan och rådet vill lyfta hur viktigt resande på lika villkor är för ett jämlikt samhälle. Aspekter som ska belysas är resor i samband med jobb, utbildning, social samhörighet och fritid.

Därför vill Funktionsrätt gärna höra sin medlemmars egna upplevelser av olika resor utifrån deras funktionsnedsättningar, vilka problem och hinder ser dom och vilka konsekvenser leder dessa hinder till på kort och lång sikt samt potentiella förbättringar.

Vill du dela med dig av en upplevelse eller berätta om dina tankar kring att resa med en funktionsnedsättning i Uppsala? Hör av dig till Funktionsrätts ombudsman, Michael Jestin.

På mejladressen michael.jestin@c.hso.se eller via telefon 076-0223446