red apple fruit on four pyle books
|

Rapport om satsning på barn med npf behöver kompletteras

Uppsala kommun har från 2019 årligen avsatt 10 miljoner kronor för att förstärka arbetet för barn och elever med npf (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) i alla skolformer. Utbildningsförvaltningen har redovisat arbetet i en rapport till nämnden men Funktionsrätt menar att rapporten innehåller ett antal brister och behöver kompletteras.

Rapporten Redovisning av satsning för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (UBN-2021-05359) skickades till Funktionsrätt Uppsala i början av förra månaden och samarbetsorganet har nu pekat ut ett antal brister med rapporten och bett Utbildningsnämnden om en komplettering.

Främst tycker vi att slutsatserna man dra i rapporten är oroväckande. Det står att ”vissa insatser redan nu har skapat positiva effekter för barn och elever” men den slutsatsen drar man utan att faktiskt ha tillfrågat barnen eller på något sätt ha mätt effekterna av satsningen. Man har endast tillfrågat lärarna om dom upplever att deras kunskaper om npf har ökat, vilket visserligen är bra men det garanterar absolut inte positiva effekter för barnen. Kunskap måste först omsättas i praktik och barnen själva måste tillfrågas.

Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala

Dom andra två delarna som Funktionsrätt saknar i rapporten är en förklaring av hur man arbetat med dom olika npf-diagnoserna samt hur satsningen ska leva vidare. Npf är en samlad benämning för ett antal olika diagnoser och behoven mellan dom skiljer sig åt, liksom vilka pedagogiska åtgärder som behövs. I rapporten saknas en beskrivning av hur den kunskapen förmedlas. Det finns även en stor överlappning mellan de olika diagnoserna och det är därför av stor vikt att personal har kunskap både om de specifika diagnoserna, men också om den enskilda individens behov. Arbetar man exempelvis med ett barn med ocd på samma sätt som man gör med ett barn med adhd riskerar man att uppnå betydligt sämre resultat.

Hela Funktionsrätt Uppsala kommuns skrivelse kan du läsa här: