a brick building with ivy growing up the side of it

Enkät om tillgängligheten i Uppsalas stadsmiljö

Som en del av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Jämlik livsmiljö har Funktionsrätt Uppsala tagit fram en enkät för att kartlägga personer med funktionsnedsättningars tillgång till Uppsalas stadsmiljö. Syftet med enkäten är att hitta platser eller strukturer i Uppsalas stadsmiljö som personer med funktionsnedsättningar aktivt undviker på grund av sin funktionsnedsättning.

Länk till enkäten hittar du här:
https://forms.gle/qsyTKFmRvH6XWXQP9

Funktionsrätt söker nu hjälp av sina medlemsföreningar och alla personer med funktionsnedsättning i Uppsala för att sprida enkäten så att underlaget kan bli så stort som möjligt.

Enkäten besvaras helt anonymt. Endast projektledande forskare på KTH (Daniel Koch) och Funktionsrätt Uppsala kommuns ombudsman (Michael Jestin) kommer se dom separata svaren. Sammanställningen av svaren kommer användas som underlag inom forskningsprojektet och eventuella fortsättningsprojekt samt för fortsatt intressepolitiskt arbete för Funktionsrätt Uppsala.

Projektet är ett samarbete som Funktionsrätt Uppsala kommun och län driver tillsammans med KTH och Uppsala kommun för att skapa förutsättningar för att bättre integrera tillgänglighetsutmaningar i stadsplaneringens tidiga skeden, framförallt till samhällsservice. Mer om projektet kan du läsa på KTH:s hemsida.