woman in purple polo shirt wearing eyeglasses
|

Brukarrevisionsbyrån BRIU söker intervjupersoner med boendestöd

Brukarrevisionsbyrån BRiU genomför en brukarrevision av boendestödet i Uppsala kommun. Vi vill intervjua dig som har haft boendestöd och en genomförandeplan i minst ett år. Vi önskar få veta hur samarbetet med boendestödjaren fungerar? Vad fungerar bra och vad kan förbättras?

Som tack för att vi får intervjua dig får du ett presentkort på 100 kr.
Vill du vara med? Kontakta Karin Karelius

Mejl: karin.karelius@briu.se
Telefon: 076 – 008 20 84

Läs mer om BRiU på deras hemsida.
https://briu.se/