black smartphone near person

SIP-projektledaren: efterfråga fler ”sippar”

Region Uppsala har påbörjat ett projekt för att fler ska få den lagstödda insatsen “samordnad individuell plan” (SIP). Lagstiftning om individuell plan finns både i Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen och fastställer att när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten så ska regionen och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. I samtal med den nyanställda projektledaren blir budskapet “folk måste lära sig om SIP och efterfråga fler sippar”.

Nedan kan du se Region Uppsalas informationsblad om SIP.

Söker du mer information besök kommunens sida om SIP:
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/privatekonomi-och-ekonomiskt-stod/stod-enligt-socialtjanstlagen/