woman sitting on wheelchair
|

Implementering av program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Efter en vår av intensivt arbete har Funktionsrätt tillsammans med kommunens brukarombud och programstrateg kunna ta fram en förstudie för implementering av kommunens delaktighetsprogram redo att lämnas över till Uppsalas politiker. Förstudien ska nu förberedas av kommunens tjänstepersoner för att sedan behandlas i nämnd och kommunstyrelse efter sommaren. Förstudien landar i ett antal rekommendationer för hur arbetet med delaktighetsprogrammet ska arbetas med i praktiken.

Förstudien föreslår först att ett kompetenslyft, en bas och en fördjupning, tas fram i syfte att öka kännedom om programmet och kompetens om funktionsrättsfrågor i Uppsala kommun. Den andra rekommendationen som förstudien gör är att kompetenslyftet bekostas av kommunstyrelsen och tas fram på kommunledningsförvaltningen i nära samarbete med Funktionsrätt Uppsala kommun. Sist rekommenderar förstudien att ett planeringsstöd tas fram i enlighet med programmets mål och för att tydligare lyfta kopplingar till Agenda 2030.