assorted-color umbrella hanged above pathway near houses

Nominera till regionens samverkansråd ”Kultur”

Nu är det dags att nominera personer till Samverkansråd ”Kultur”, för perioden 2021-06-08 – 2024-12-31. Ett samverkansråd mellan förvaltningen Kultur- och bildning, Region Uppsala och FUL, Funktionsrätt Uppsala län.

Förvaltningen Kultur- och bildning arbetar för att du som invånare i Uppsala län ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör förvaltningen Kultur- och bildning genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.
Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konst-enheten, Wiks folkhögskola och Wiks slott.

FUL kommer att representeras av fem personer i samverkansrådet.
Samverkansrådet ”Kultur” kommer att ha sitt första möte hos Region Uppsala, 2021-06-08, klockan 14.00 – 16.00.
Mötet kommer att genomföras digitalt.

Skicka era nomineringar till: janne.wallgren@c.hso.se senast den 3 juni 2021.