person using laptop computer
|

Enkät: Så blir det blir bättre för barn och unga med NPF i skola och socialtjänst

Som ett led i arbetet med barn och unga med NPF* har Funktionsrätt tagit fram en enkät tillsammans med Uppsala kommuns brukarombud och barnombudet i Uppsala län. Enkäten handlar om hur skola och socialtjänst kan bli bättre för barn och ungdomar med NPF.

Länk till enkäten har du här: https://link.webropol.com/s/boiu2021

Vi önskar nu hjälp med att sprida enkäten till barn och unga, föräldrar, brukarföreningsrepresentanter, tjänstepersoner som arbetar med barn och unga samt politiker i de aktuella nämnderna. Hoppas att du utifrån din roll kan hjälpa oss att sprida den.

Enkäten har tolv frågor. Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna. Sista dag för att svara på enkäten är 30 april. Svaren kommer redovisas till chefer och politiker i Uppsala kommun. När alla svar kommit in kommer resultatet finnas på www.boiu.se/npf. Det kommer inte synas vem som svarat på enkäten. Alla svar är anonyma.

Vi som tagit fram enkäten är:
Jeanette Nordin, Brukarombud Uppsala kommun
Lisa Skiöld, Barnombudet i Uppsala län (BOiU)
Michael Jestin, Ombudsman Funktionsrätt Uppsala kommun

*NPF betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan till exempel vara autism och ADHD.