man writing on paper
|

Omsorgsförvaltningen och Funktionsrätt samarbetar kring handläggning

Under en längre tid har Funktionsrätt arbetat för att få till ett produktivt samtal kring handläggning och myndighetsutövning enligt SoL och LSS tillsammans med Uppsala kommuns omsorgsförvaltning. En arbetsgrupp håller nu på att ta form och frågorna kan äntligen börja diskuteras och förbättras.

Funktionsrättsrörelsen har sett hur personer med stöd från kommunen, främst genom LSS-beslut, blir av med sina insatser utan att man förstår varför, då ens situation inte har förändrats. Frågan har diskuterats mycket inom LSS-rådet, men det är inte rådets syfte och risken med det forumet är att SoL-delen glöms bort. Vi är mycket glada att den här dialogen med förvaltningen kan påbörjas i en särskild grupp och vi uppmanar personer med erfarenhet av SoL- och/eller LSS-arbete att bidra med sin kunskap.

Michael Jestin, ombudsman Funktionsrätt Uppsala

Den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft under 2018, stärker den enskildes rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks samt fastställer att motivering av besluten förbättras. Just kommunikationen från myndighet till individ angående ärendehandläggning är något som Funktionsrätt vill samarbeta med kommunen för att förbättra.