photo of assorted colored lanterns

Funktionsrätt i kulturlivet

Som bidrag till Kulturnatten 2020 har HSO haft samtal om funktionsrätt i kulturlivet med aktiva i funktionsrättsrörelsen och beslutsfattare.

HSO vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i denna film.

Framträtt i filmen i följande ordning:
Carl-Johan Bachofner – Föreningen Balans
Finn Hedman – STROKE
Christine Mulligan – ÅSS och Föreningen Balans
Helena Hedman Skoglund (L) – Ordförande i Uppsala kommuns funktionsrättsråd
Linda Ekilsson (MP) – Ordförande i Uppsala kommuns kulturnämnd
Bo Östen Svensson – SRF
Cecilia Lindner (M) – Ordförande i Region Uppsalas kulturnämnd
Maria Malmberg – RBU
Astrid Mäkitalo – Astma- och allergiföreningen
Anna Nyström – FUB