silver car riding on a street

Enskilda resor i färdtjänsten: ingen extraavgift

Uppsala kommunfullmäktige beslutar att slopa den extra avgiften för enskilda resor i färdtjänsten till och med den 16 augusti. Kostnaden för enskilda resor förblir den samma som för samåkning.

Den 16 april beslutade kommunfullmäktige att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning mellan passagerare i färdtjänsten under pandemin. Man beslutade att kommunen ska avstå från att ta ut den egenavgift för att åka ensam i Uppsalas färdtjänst. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 9 juni men nu beslutar man att förläng till och med 16 augusti. Beslut om att förlänga den indragna avgiften ytterligare har delegerats till gatu- och samhällsmiljönämnden.