group of person sitting indoors

Handikapprådet byter namn till Uppsalas funktionsrättsråd

Under onsdagen fattade Uppsalas kommunstyrelse beslut om att kommunens handikappråd byter namn till Uppsalas funktionsrättsråd. Kommunen håller på att se över samtliga kommunala råd med målet att skapa till större inkludering.

På sin hemsida skriver Uppsala kommun:

Nu ändrar vi namn på handikapprådet till funktionsrättsrådet. Handikapp är ett gammaldags ord som vi inte ska använda som kommun. Ord spelar roll och nu gör vi om och rätt.

Erik Pelling (S)

I samband med beslutet om namnbyte flyttas också ansvaret för rådet över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.

Detta ger funktionsrättsrådet och funkisfrågorna en tydligare roll samtidigt som vi kommer få möjlighet till en bättre överblick. De kommuner som lyckats väl med funktionsrättsfrågor är de som tar ett tydligt ansvar på högsta nivå och då behöver vi ett perspektiv som omfattar hela kommunens verksamhet

Helena Hedman Skoglund (L)

Utredningen har skett i dialog med berörda intresseorganisationer och verkställs direkt.