Friends swimming in sea

Dålig tillgänglighet på badplatser

Endast tre av Uppsalas 21 badplatser är tillgänglighetsanpassade. Nu förväntas hälften av badplatserna anpassas. HSO menar att alla badplatser bör vara tillgängliga.

KD och V skriver i en gemensam motion till kommunfullmäktige att tillgängligheten på Uppsala badplatser måste förbättras. Enligt kommunledningskontoret pågår ett arbete med att utvärdera hur ett tillgänglighetsarbete ska påbörjas.

– Tillgänglighet innebär allt från fysisk tillgänglighet för rörelsehindrade till information, orienterbarhet, luftkvalitet, hörselmiljö, belysning och mycket mer

Fredrik Larsson (FD) ordförande i HSO Uppsala

Hör helt P4 Upplands intervju med Fredrik Larsson här.